Mitgliedsbeitrag / Členské příspěvky

Der Elternverein finanziert sich durch Mitgliedsbeiträge, derzeit € 38,- pro Familie. Soweit es unsere Mittel zulassen, fördern wir direkt und unmittelbar den Schülern zugutekommende Anträge. An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Eltern bedanken, die im vergangenen Schuljahr ihren Beitrag bezahlt haben und so zum Zustandekommen vieler Projekte beigetragen haben.

Eventuelle Spenden sind selbstverständlich jederzeit sehr herzlich willkommen.

Rodičovská rada je financována členskými příspěvky, které činí současně € 38,- za rodinu. Pokud je to finančně možné, podporujeme žádosti, které jsou bezprostředně ve prospěch žáků. Na tomto místě bychom chtěli poděkovat všem rodičům, kteří v minulém roce zaplatili příspěvek a tím přispěli k realizaci mnoha projektů.

Případné dary jsou samozřejmě vždy velmi vítány.