Über uns / O nás

Der Elternverein vertritt die Interessen der Eltern und deren Kinder. Er engagiert sich in allen Fragen, welche mit dem Schulbesuch der Kinder im Zusammenhang stehen.

Hier eine Auswahl unseres Aufgabenspektrums:

- Interessenvertretung für alle Eltern

- Mitverantwortung in Bezug auf das Schulgeschehen

- Finanzierung von Lehr- und Lernmitteln für einen zeitgemäßen Unterricht     

- Finanzielle Unterstützung von SchülerInnen bei mehrtägigen Schulveranstaltungen, z.B. Schikursen, Schullandwochen, Projektwochen

- Gemeinsame Organisation des alljährlichen Faschings- sowie des Gartenfestes

 

Klassenelternvertreter:

Die Elternvertreter werden von der Elternschaft der jeweiligen Klasse im Rahmen eines Elternabends gewählt und bilden mit dem Elternvereinsvorstand den Elternausschuss. Jede Klasse soll in diesem Ausschuss vertreten sein.

Was kann ich als Elternvertreter beitragen?

- Mitarbeit bei den Aktivitäten des Elternvereins

- Information der Klasseneltern über die Aktivitäten und Beschlüsse aus dem Elternausschuss

- Übermittlung von Anregungen, Wünschen und Beschwerden an den Vorstand

- Mithilfe bei der Lösung von Problemen

  

Rodičovská rada zastupuje zájmy rodičů a jejich dětí. Angažuje se ve všech otázkách, které souvisí se školní docházkou dětí.

 Výtah ze spektra naší činnosti:

- Zastoupení zájmů všech rodičů

- Spoluzodpovědnost za školní dění

- Financování učebních pomůcek pro dobovou výuku

- Finanční podpora žákyní a žáků při vícerodenních školních akcích jako např. lyžařský kurz, škola v přírodě, projektový týden

- Společná organizace každoročního maškarního plesu a zahradní slavnosti

 

Zástupci tříd:

Zástupci tříd jsou zvolení rodiče jednotlivých tříd v rámci rodičovské schůzky – třídního fóra. Spolu s předsednictvem Rodičovské rady tvoří výbor Rodičovské rady. Každá třída by měla být ve výboru zastoupena.

Jak mohu ve své funkci zástupce třídy přispět?

- spolupráce při aktivitách Rodičovské rady

- informace rodičů ve třídě ohledně aktivit a usnesení výboru Rodičovské rady

- sdělování iniciativ, přání či stížností předsednictvu

- pomoc při řešení problému